Đầu báo địa chỉ Hochiki

  • Đế có gắn còi, địa chỉ

Đế có gắn còi, địa chỉ

Mã sản phẩm: ASB
Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Mỹ
Download Catalogue: ASB (126,72 KB)
Thông tin chi tiết

ASB: Đế có gắn còi, địa chỉ

· Được thiết kế để sử dụng với các đầu báo địa chỉ Hochiki ALN-V. ALK-V ATJ-EA, ACC-V.

· Sử dụng để báo động tai chổ trong khách sạn, bệnh viên và căn hộ.

· Có thể lập trình các kểu âm thanh báo động khác nhau. Mỗi thiết bị có thể lập trình 16 kiểu âm thanh như liên tục, ngắt quảng…

· Sử dụng địa chỉ từ 128-254 vì thế có thể có đến 127 đầu báo và 127 đế có còi trên 1 Loop.

· Có thể reset theo zone hoặc theo từng địa chỉ.

· Âm thanh tần số cao 85dB.

Hỗ trợ

Hỗ trợ online

Kinh doanh

Kinh doanh

Kinh doanh

 

Kỹ thuật

Kỹ thuật

Kỹ thuật

 

Call: 08 38 620 246

Support

Online Support
x

Sales

Sales

Sales

 

Technical

Technical

Technical