Trung tâm báo cháy địa chỉ Hochiki

  • Bo nối mạng cho tủ Latitude

Bo nối mạng cho tủ Latitude

Mã sản phẩm: S723-HA
Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Anh
Download Catalogue: Latitude mini Catalog (4 KB)
Thông tin chi tiết

Bo mở rộng nối mạng S723-HA cho phép kết nối dự liệu các trung tâm với nhau (bao gồm các tủ trung tâm FireNET Latitude và hiển thị phụ loại Network) tạo thành một hệ thống các tủ trung tâm. Có thể sử dụng phần mềm để thiết lập việc trao đổi dữ liệu giữa các tủ trung tâm với nhau một cách độc lập và linh hoạt.

Hỗ trợ

Hỗ trợ online

Kinh doanh

Kinh doanh

Kinh doanh

 

Kỹ thuật

Kỹ thuật

Kỹ thuật

 

Call: 08 38 620 246

Support

Online Support
x

Sales

Sales

Sales

 

Technical

Technical

Technical