Trung tâm báo cháy địa chỉ Hochiki

  • Module đa phương tiện cho hệ thống Latitude

Module đa phương tiện cho hệ thống Latitude

Mã sản phẩm: S788-HA
Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Anh
Download Catalogue: Latitude mini Catalog (4 KB)
Thông tin chi tiết

Module điều khiển đa phương tiện cung cấp các kết nối tới trung tâm giám sát sử dụng IP  (Sur-Gard) hoặc kết nối quay số Dial-up. Module điều khiển đa phương tiện cũng có thể được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu ứng dụng tích hợp.

Hỗ trợ

Hỗ trợ online

Kinh doanh

Kinh doanh

Kinh doanh

 

Kỹ thuật

Kỹ thuật

Kỹ thuật

 

Call: 08 38 620 246

Support

Online Support
x

Sales

Sales

Sales

 

Technical

Technical

Technical