Hệ thống Âm thanh VoiceNET

  • FNV-FJ: Ổ cắm điện thoại báo cháy

FNV-FJ: Ổ cắm điện thoại báo cháy

Mã sản phẩm: FNV-FJ
Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Mỹ
Download Catalogue: FNV-FH/FJ/TC/FS (1,24 MB)
Thông tin chi tiết

Telephone Jack 
   Brushed Stainless Steel Single Gang  
Plate