Hệ thống Âm thanh VoiceNET

  • FNV-FSR: Tủ đựng điện thoại báo cháy

FNV-FSR: Tủ đựng điện thoại báo cháy

Mã sản phẩm: FNV-FSR
Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Mỹ
Download Catalogue: FNV-FH/FJ/TC/FS (1,24 MB)
Thông tin chi tiết

Fire Phone Station
Coil cord / Thumb Turn Latch
Cabinet: Red
(Surface/Semi-Flush Mount
12-3/4 x 7-1/4 x 3-3/4” h-w-d)