Hệ thống Âm thanh VoiceNET

  • FNV-TCR: Tủ đựng điện thoại báo cháy

FNV-TCR: Tủ đựng điện thoại báo cháy

Mã sản phẩm: FNV-TCR
Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Mỹ
Download Catalogue: FNV-FH/FJ/TC/FS (1,24 MB)
Thông tin chi tiết

Telephone Cabinet

    Holds 6 FNV-FH Portable Handset

    Cabinet: Charcoal Gray - std. -R Red

    (Surface/Semi-Flush Mount / Key Lock  27 x 14-1/2 x 4” h-w-d)